Avustukset

Tracon ry myöntää avustuksia toimintansa tarkoitusta edistäville yhdistyksille ja projekteille.

Kuka voi saada avustuksen?

Tracon ry:n avustuksen voi saada rekisteröity yhdistys, ylioppilaskunnan alajärjestö tai yksityishenkilön projekti, joka toiminnallaan edistää Tracon ry:n tarkoitusta:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi roolipeli-, korttipeli-, lautapeli-, miniatyyripeli-, animaatio-, elokuva- ja sarjakuvaharrastuksia, sekä näihin liittyviä alakulttuureita.

Yksityishenkilölle avustus voidaan maksaa ainoastaan kuitteja vastaan. Avustuksia ei myönnetä yrityksille.

Hallitus myöntää avustukset yhdistyksen talousarvioon merkityn vuotuisen avustusbudjetin puitteissa. Vuonna 2016 avustuksiin tarkoitetun määrärahan suuruus on 2 000 euroa, jonka hallitus voi ylittää harkintansa mukaan enintään 20 prosentilla.

Katso aiemmin myönnetyt avustukset täältä:

Miten avustusta haetaan?

Tracon ry:n avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Tracon ry:n hallitukselle. Hakemuksesta tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  1. avustuksen saaja (oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö),
  2. aiottu käyttötarkoitus ja
  3. avustuksen merkittävyys avustuskohteen taloudellisen tilanteen kannalta.

Taloudellisen tilanteen selventämiseksi ja avustuksen tarpeen osoittamiseksi suosittelemme liittämään avustushakemukseen seuraavat liitteet:

  1. avustusta hakevan yhdistyksen viimeisin vahvistettu tilinpäätös,
  2. avustusta hakevan yhdistyksen kuluvan tilikauden vahvistettu talousarvio,
  3. avustusta hakevan yhdistyksen kuluvan tilikauden päivitetty talousarvio, mikäli tällainen on laadittu (toteutuma laatimishetkeen mennessä sekä arvio vuoden loppuun),
  4. avustusta hakevan yhdistyksen seuraavan tilikauden talousarvio, mikäli tällainen on laadittu; ja
  5. avustuskohteen budjetti, mikäli avustuskohde on vain osa yhdistyksen taloudesta (esim. useita tapahtumia järjestävän yhdistyksen yksittäinen tapahtuma)

Hallitus voi käsitellä avustushakemuksen myös ilman edellä mainittuja liitteitä. Hallitus varaa oikeuden pyytää lisätietoja avustuspäätöksen tekemiseksi.

Lähetä avustushakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen hallitus@tracon.fi. Hallitus käsittelee avustushakemuksen seuraavassa kokouksessaan.