Tracon-tapahtuman taidekujan ja artesaanipöytien rekisteriseloste

Tietosuojaseloste
Per EU-asetus 2016/679 ja Tietosuojavaltuutetun ohjeet.
Laadittu 31.3.2020

1. ja 2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt
Tracon ry

Yhteyshenkilö hakuasioissa
Maura Kastinen, maura[at]tracon.fi

3. Rekisterin nimi
Tracon taidekuja- ja artesaanihaku

4. Käsittelyn tarkoitus
Tracon taidekujan ja artesaanialueen järjestäminen ja siitä tiedottaminen.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Tiedot, jotka tulevat vain järjestäjien käyttöön.
Ilmoituksen tekijän nimi
Ilmoituksen tekijän sähköpostiosoite
Ilmoituksen tekijän seurassa hakevien henkilöiden tiedot
Varauksen tekniset tiedot, sisältäen toiveet pöydästä sekä varausajasta
Portfoliolinkki
Ilmoituksen tekijän tieto osallistuuko ensikertaa Traconiin myyjänä
Muut toiveet ja lisätiedot (vapaaehtoinen)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ainoana tietolähteenä toimii henkilön itse ilmoittamat tiedot ilmoittautumislomakkeella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tiedot ovat Tracon ry:n toimihenkilöiden käytettävissä. Muilta osin tietoja ei luovuteta edelleen, pois lukien viranomaiset, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käsitellään Googlen järjestelmässä, Google Forms-palvelua käyttäen, EU:n ja Yhdysvaltain lakien alaisuudessa. Voit tutustua Googlen tietosuojakäytäntöihin tästä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on suojattu pääsynhallinnalla, oletusarvoisen tietoturvan mallin mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tietoja ei luovuteta 3. osapuolille, eikä käytetä markkinointiin.